จองห้องพัักผ่านอินเตอร์เนต

สถานที่ยอดฮิต

เกี่ยวกับฟาร์ม

ทริปพิเศษ

แผนที่ฟาร์มฟ

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์

ข้อมูลห้องพัก

เงื่อนไขการจอง

Bank Account Information

Account name: Toucheng Leisure Hotel INC., LTD

Bank Name: Taiwan Cooperative Bank

Branch name: Jiaosi branch

Branch no: 006

Bank account no: 5425-717-840282

 

    * Please have your 『booking date』and 『full name』written on the remittance slip, thank you.

    * If you use ATM to transfer the money, once you have made the transaction, please call us and

      let us know your last 5 bank account digit numbers, thank you.

    * You can also email or fax your remittance slip image to us:

      Fax no : +886 3 9778688    Email: tc.farm@msa.hinet.net

การยกเลิกภายในวันที่จอง คืนเงิน 100%

การยกเลิกภายหลังจากวันที่จอง 1วัน คืนเงิน  80%

การยกเลิกภายหลัง  2 ถึง 3 วัน คืนเงิน  70%

การยกเลิกภายหลัง  4  ถึง 6 วัน คืนเงิน 60%

การยกเลิกภายหลัง  7  ถึง 9 วัน คืนเงิน 50%

การยกเลิกภายหลัง  10  ถึง 13 วัน คืนเงิน 30%

*****หลังจากนั้นทางเราไม่ทำ  การคืนเงิน***

***(หรืออาจจะเลื่อนออกไปหนึ่งครั้งภายในหกเดือน)*****

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจองห้องพักเมื่อมีอันตรายจากภัยธรรมชาติ (ไต้ฝุ่นแผ่นดินไหว ฯลฯ )

(โดยเราจะเลื่อนออกไป อีกครั้งภายใน 6เดือน )

สมัครสมาชิกข่าวล่าสุด

正在送出表單...

伺服器發生錯誤。

Thank you for subscribing